Domů > Novinky > Odchod do důchodu 2013

Odchod do důchodu 2013

Odchod do důchodu se každý rok stává cílem mnoha právních úprav a reforem, jež mají pokaždé za úkol zlepšit  finanční situaci státního rozpočtu. Bohužel tyto úpravy pravidelně nadělají mnoho starostí budoucím důchodcům, neboť ti ztrácí přehled, jakým způsobem, kdy a kde se má o důchod zažádat. Vyplatí se tedy podívat, jakým způsobem se upravuje odchod do důchodu 2013. Vláda ČR na rok 2013 připravila hned několik změn, které se týkají odchodu do důchodu 2013.

Kde zažádat o důchod?

Proces zažádání o důchod začíná na České správě sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení je organizace, která se stará o výběr sociálního pojištění a následné distribuce důchodů. Jedinou organizací, která je tedy řádně oprávně přiznávat důchody je Česká správa sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení sídlí v každém okresním městě, takže je všem dobře dostupná.

Jak zažádat o důchod?

Žadatel vyplní u místní České správy sociálního zabezpečení žádost o přiznání starobního důchodu. Žádost je s žadatelem sepsána vždy i když nemá nárok na přiznání důchodu. Následuje rozhodovací proces, který zohledňuje věk žadatele a dobu placení sociálního pojištění. Nakonec Česká správa sociálního zabezpečení vydá žadateli právně závazné rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Odchod do důchodu 2013

Odchod do důchodu 2013 není poznamenán penzijní reformou 2013. Penzijní reforma 2013 se vztahuje především na současné třicátníky. Pro odchod do důchodu 2013 tedy platí stále stejná pravidla jako tomu bylo v roce 2012. Při odchodu do důchodu 2013 se bere ohled na skutečnost, zda-li dotyčný dosáhl důchodového věku a délku placení sociálního pojištění.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


1 + šest =