Domů > Novinky > Kdo zdědí prostředky z druhého pilíře?

Kdo zdědí prostředky z druhého pilíře?

Důchodové spoření již běží několik týdnů. Banky a pojišťovny se snaží přesvědčit své klienty o nepostradatelnosti druhého pilíře. Avšak kolem samotného druhého pilíře existuje hned několik zcela zásadních otázek, které dávají potenciálním zájemcům mnoho otazníků, které jim při rozhodování příliš nepomáhají. Tak například: Jak se dědí peníze z důchodového spoření?

Během spoření se dědí vždy

Během spořící fáze důchodového spoření podléhají naspořené finanční prostředky vždy dědickému řízení v případě úmrtí střadatele. Je tedy jedno, jakým způsobem má střadatel nastavenou smlouvu o důchodovém spoření, důležité je, že peníze se vždy stanou součástí dědického řízení.

Kdo dědí?

V případě, že dojde na dědické řízení, pak je důležité, zda dědic již má sjednaný druhý pilíř nebo ne. V případě, že druhý pilíř má, pak jsou mu zděděné prostředky převedeny na individuální spoření. V opačném případě jsou peníze vyplaceny v hotovosti. U nezletilých dědiců dochází k výplatám prostřednictvím anuitních plateb.

Výplata dědictví u důchodové fáze

Pakliže střadatel již vybírá důchod a zemře, pak pro převod peněz do dědického řízení musí mít nastavenou dvacetiletou penzi nebo doživotní penzi s tříletou pozůstalostní penzí. U dvacetileté penze dojde k jednorázové výplatě naspořených prostředků, zatímco u doživotní penze s tříletou pozůstalostní penzí dojde k výplatě finančních prostředků prostřednictvím tříleté pozůstalostní penze dědicům.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


2 − = jedna