Sociální pojišťovna

Česká správa sociálního zabezpečení je jakousi jedinou českou sociální pojišťovnou. Tato sociální pojišťovna spravuje více než 8,5 milionu klientů, kteří mají u ní vedený vlastní účet, ze kterého se dříve nebo později vyplácí starobní důchod. Česká správa sociálního zabezpečení patří k unikátní organizaci v České republice. Rozděluje důchody skoro 3 milionům obyvatel České republiky. Jde o jednu z nejrozšířenějších institucí, která spravuje takový objem prostředků, jako několik ministerstev dohromady.

Funkce sociální pojišťovny

Základními funkcemi sociální pojišťovny je výběr sociálního pojištění, distribuce sociálních dávek, přiznání důchodů a jejich výplata. Samotný výběr sociálního pojištění probíhá na základě měsíčních odvodů sociálního, jež odvádí zaměstnavatel za každého zaměstnance, zatímco OSVČ pojištění platí sami. To vede k tomu, že sociální pojišťovna má rozdílný přístup k zaměstnancům a podnikatelům.  Zatímco zaměstnanci se s Českou správou sociálního zabezpečení vůbec nekomunikují, vše za ně dělá zaměstnavatel, tak OSVČ musí s Českou správou sociálního zabezpečení pravidelně každý rok komunikovat výši měsíční pojištění OSVČ.

Výběr sociálního pojištění

Jednou ze základních funkcí sociální pojišťovny je výběr sociálního pojištění. U zaměstnanců je výběr sociálního pojištění zprostředkován přes zaměstnavatele, který za zaměstnance odvede jak jeho sociální pojištění, tak zaměstnavatelovi odvody za zaměstnance. Oproti tomu pojištění OSVČ závisí čistě na samotném podnikateli. OSVČ je povinna přihlásit se na České správě sociálního zabezpečení k placení zálohy OSVČ. V případě, že tak neučiní a nebude odvádět zálohy OSVČ, pak se podnikatel vystavuje udělení pokuty.

Sociální pojišťovna a důchody

Vedle výběru záloh OSVČ a odvodů zaměstnanců sociálního pojištění se správa sociálního zabezpečení stará o přiznávání důchodů a sociálních dávek. Sociální pojišťovna určuje věk odchodu do důchodu na základě platného výměru, který v sobě zohledňuje dobu, po kterou dotyčný platil sociální pojištění a výši odvodů na sociálním pojištění. Vedle klasických starobních důchodů se Česká správa sociálního zabezpečení stará o přiznání nemocenských dávek, invalidních důchodů a předčasných důchodů.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


× 7 = třicet pět