Sociální pojištění – OSVČ

Zvláštní kapitolou sociálního pojištění jsou odvody na sociální zabezpečení u OSVČ. Pojištění OSVČ je povinnou součástí podnikání. Ten, kdo by se rozhodl neplatit sociální zabezpečení by porušoval zákon o sociálním pojištění, tudíž by se vystavoval sankcím. Základem pojištění OSVČ jsou minimální měsíční zálohy, které se vypočtou na základě loňského zisku nebo ztráty z podnikání. Pojištění OSVČ však musí dosahovat minimálních záloh, které určuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Sociální pojištění OSVČ

Základem sociálního pojištění OSVČ je výpočet OSVČ. Ten se určuje dle loňského výsledku hospodaření. Pakliže tedy OSVČ měla loňský rok ziskové daňové přiznání, pak je pojištění OSVČ stanoveno dle výpočtu OSVČ. Ten je poměrně komplikovaný avšak pravidelně ho zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení a díky tomu, lze jednoduše získat základní přehled o OSVČ pojištění. V případě, že by OSVČ byl v loňském roce ztrátový, pak je pojištění OSVČ stanoveno na minimální měsíční záloze. Tato záloha je každý rok jiná a již na podzim jí zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výpočet OSVČ

Za vyměřovací základ pro sociální pojištění OSVČ se bere 50% z příjmů po odečtení všech nákladů spojených s podnikáním. Pakliže je tento vyměřovací základ menší než minimální vyměřovací základ, pak je OSVČ určen minimální vyměřovací základ. Z  tohoto základu se vypočítávají odvody na sociální pojištění OSVČ. Pro rok 2012 byl minimální vyměřovací základ nastaven na 6285 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu jsou každý měsíc odváděny měsíční zálohy.

Sazba sociální pojištění OSVČ

Pojištění OSVČ je nastaveno na úrovni 29,2 % vyměřovacího základu. Pro rok 2012 je tedy minimální vyměřovací základ nastaven na úrovni 29,2 % z 6285 Kč. Pojištění OSVČ je tedy 1836 Kč. Takto vysoké odvody na sociální pojištění jsou povinné pro každého podnikatele, jež má podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost je odvod na sociálním pojištění nastaven na úrovni 2514 Kč.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


3 × = osmnáct