Sociální pojištění

Základním stavebním kamenem sociálního zabezpečení v České republice jsou odvody na sociální pojištění. Sociální pojištění je ve své podstatě sociální daň, kterou odvádí každý pracující, aby byly zajištěny základní sociální potřeby ve společnosti. Tím je myšleno výplata důchodů a sociálních dávek, jakými jsou podpora v nezaměstnanosti nebo sociální příspěvky. Na úspěšném výběru sociálního pojištění závisí celá státní politika sociálního zabezpečení.

Kdo je účastníkem sociálního pojištění?

Sociální pojištění je povinen platit každý občan České republiky. Samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí rozděluje u sociálního pojištění pracující zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, dále OSVČ. Za ty, jež jsou nezaměstnanými, na mateřské, v penzi nebo nezletilí se sociální pojištění neodvádí. Lépe řečeno musel by ho odvádět sám stát, který na to nemá finance.

Česká správa sociálního zabezpečení

Organizací, která zaštiťuje výběr, správu a následnou redistribuci dávek sociálního pojištění je Česká správa sociálního zabezpečení. Tato organizace má zastoupení v každém dřívějším okresním městě. Česká správa sociálního zabezpečení zaštiťuje výběr sociálního pojištění od zaměstnanců a pravidelných záloh od OSVČ. Dalšími činnostmi správy sociálního zabezpečení je přiznávání dávek nemocenského a důchodového pojištění.

Výše odvodů na sociálním pojištění

Odvody na sociálním pojištění jsou rozděleny dle statutu účastníka. Znamená to, že zaměstnanec odvádí odvody na sociální pojištění v jiné výši než je tomu u OSVČ. Je to dáno jednak minimálními sazbami pro odvod a také dvojími odvody u zaměstnanců. Ty totiž platí odvody na sociální pojištění přímo ze své výplaty a současně za ně sociální pojištění ještě odvádí zaměstnavatel. Oproti tomu podnikatelé, nebo OSVČ, platí pravidelné měsíční zálohy na sociální pojištění, jež jsou ovlivněny, zda bylo jejich podnikání v minulém roce výdělečné či nikoliv. V každém případě jsou povinni odvádět minimální zálohy, které určuje Česká správa sociálního zabezpečení.

 

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


šest + 5 =