Výpočet důchodu

Výpočet důchodu je základem každého individuálního sociálního zabezpečení jednotlivce. Jde o klíčový výpočet, jež ovlivní každého důchodce na desetiletí života. Je tedy důležité podívat se na klíčové ukazatele, jež výrazně určují výši důchodů. Vedle samotné výše důchodu je důležitý také datum odchodu do důchodu. Oba tyto údaje ovlivňuje hned několik veličin, proto je dobré podívat se na nejdůležitější.

Věk odchodu do důchodu

Odchod do důchodu byl v nedávné době pro velkou část pracujících upraven reformou sociální zabezpečení. Bohužel všem pracujícím přineslo oddálení termínu odchodu do důchodu. Základním prvkem odchodu do důchodu je doba placení sociální pojištění. Pakliže nemá dotyčný odpracováno dostatečné množství let, pak pro něj nepřipadá odchod do důchodu v úvahu. Dále je třeba říci, že dochází k postupném oddalování odchodu do důchodu. Zatímco dnes se odchází do důchodu zhruba po 60.roce, tak budoucí důchodci musí počítat s odchodem do důchodu ve věku 68 až 70 let.

Výše důchodu

Samotné přiznání důchodu se skládá ze dvou složek, které jsou u každého při výpočtu důchodu jiné. Základ důchodu je dnes pevně nastaven na 2230 Kč měsíčně. Nižší důchody se v České republice nevyplácí. Druhá část důchodu je předmětem výpočtu důchodu. Výpočet důchodu se určí poměrně složitým vzorcem. Obecně se však dá říci, že výši důchodu ovlivňuje, kolik peněz dotyčný odvedl na sociální zabezpečení. Lidé platící více se můžou těšit na zajímavější důchod. Pro nízkopříjmové skupiny pracujících je výpočet důchodu nastaven na minimální částce, pod kterou nesmí spadnout.

Spočítání důchodu

Výpočet důchodu je poměrně složitá záležitost a nelze ho provádět přes jednoduchou aplikaci. Pouze správa sociálního zabezpečení má možnosti určit přesný výpočet důchodu. Proto každého zvědavce lze odkázat pouze na správu sociálního zabezpečení a její interní aplikace, kterými je správa sociálního zabezpečení schopna dát pravdivý odhad výše důchodu. Jakékoliv internetové aplikace nebudou při spočítání důchodu brát v potaz roční odvody na sociální zabezpečení, tudíž budou pouze orientační.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


osm + = 15