Důchodová kalkulačka

Důchodová kalkulačka patří k nejvíce vyhledávaným aplikacím na internetu. Je to dáno především zvědavostí každého pracujícího, jež chce vědět, za jak dlouho ho čeká odchod do důchodu. Samotnou aplikaci důchodové kalkulačky si lze přitom jednoduše nahradit statistickým přehledem odchodů do důchodů jednotlivých věkových skupin obyvatelstva. Pracující si lze tedy roztřídit na dvacátníky, třicátníky, čtyřicátníky a padesátníky. Tyto čtyři klíčové skupiny se výrazně liší v datu odchodu do důchodu.

Odchod do důchodu u padesátníků

Pro současné padesátníky platí, že jejich odchod do důchodu není příliš zasažen reformou sociální zabezpečení. Takže pokud bychom se podívali na průměrného padesátníka může se dvěma dětmi, pak jeho odchod do důchodu určí důchodová kalkulačka na 64,5 roku. U žen pak důchodová kalkulačka vyprůměruje 63,3 roku. Mezi mužem a ženou je tedy v průměru rozdíl 1,3 roku rozdíl. Skupina padesátníků se může spolehnout plně na systém sociální zabezpečení.

Odchod do důchodu u čtyřicátníků

Skupina čtyřicátníků patří mezi nejpočetnější skupiny pracujících. Jde také o skupinu, která se při svém odchodu do důchodu může stále plně spoléhat na sociální zabezpečení. Čtyřicátníků se současné reformy sociální zabezpečení příliš nedotknou. Mají možnost se jich dobrovolně zúčastnit. Odchod do důchodu je v průměru dle důchodové kalkulačky u mužů a žen 66,5 roku. Oproti padesátníkům jsou čtyřicátníci nuceni pracovat o 2,5 roku více.

Odchod do důchodu u třicátníků

První skupinou, kterou se dotkne změna sociální zabezpečení jsou současní třicátníci. Ti se  dle nového nastavení sociální zabezpečení již nebudou moci při odchodu do důchodu plně spoléhat na stát. Bude na ně přenesena částečná zodpovědnost za vytvoření si dostatečného důchodu pro stáří. Odchod do důchodu je u současných třicátníků dle důchodové kalkulačky na úrovni 68 let. Rozdíl v průměrném věku odchodu do důchodu u čtyřicátníků a třicátníků je přes 1,5 roku.

Odchod do důchodu u dvacátníků

Dnešní dvacátníci budou při vytváření sociální zabezpečení na důchod již z velké části odkázání na vlastní síly. Sociální zabezpečení po roce 2050 se bude muset vypořádávat s problémy stárnutí populace. Tudíž je téměř jisté, že klesne poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou v národním hospodářství. Dojde tedy k reálnému poklesu důchodu. Důchodová kalkulačka pro současné dvacátníky ukazuje průměrný odchod do důchodu ve věku 69,5 roku.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


2 × tři =