Odchod do důchodu

V životě každého pracujícího člověka existuje okamžik, který je jedinečný. Pro takový okamžik chodí pracující každý den do práce. Jde samozřejmě o odchod do důchodu. Bohužel obchod do důchodu, tento jedinečný zážitek, je neustále prodlužován. Může za to především stárnutí české populace, které nutí Ministerstvo práce a sociálních věcí s Českou správou sociálního zabezpečení ke krokům, jež vedou k oddalování odchodu do důchodu.

Odchod do důchodu a reforma 2013

Poslední změnou, která se dotkla odchodu do důchodu, je důchodová reforma 2013. Tato reforma byla schválena v roce 2012 ve dvou krocích. V prvním kroku bylo rozhodnuto, že dojde k rozdělení odchodu do důchodu dle vykonávané činnosti. Toto nové nařízení tak zvýhodní profese, které pracují manuálně a jejichž činnost je fyzicky vyčerpávající. Na druhou stranu kancelářská zaměstnání budou znevýhodněna, neboť se jim zvedne věková hranice pro odchod do důchodu. V druhém kroku důchodové reformy se pak v roce 2013 přestaví systém výběru sociální pojištění. Vznikne takzvaný druhý pilíř, který bude dávat prostor pro individuální spoření.

Odchod do důchodu v budoucnosti

Základní otázkou, která v současnosti straší dnešní třicátníky, je, jak budou vypadat odchody do důchodů v budoucnosti. Na to bohužel neexistuje jasná odpověď, avšak je předem jasná, že vlivem stárnutí populace a zlepšující se zdravotní péče bude docházet k oddalování odchodu do důchodu. Již dnes se spekuluje, která generace bude jako první odcházet do důchodu v 70 nebo 75 letech.

Jak odejít dříve do důchodu?

Odchod do důchodu se nedá příliš ovlivnit. Jednou z mála možností, která bude k dispozici od 1. ledna 2013 bude institut předdůchodu. Předdůchod bude dávat možnost díky individuálnímu spoření ve třetím pilíři sociálního zabezpečení, penzijním připojištění, odejít do předdůchodu, což lze zjednodušeně vysvětlit jako starobní důchod za soukromé peníze. Předdůchodce již nebude muset chodit do práce, avšak bude muset utrácet vlastní úspory.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


3 × = dvacet sedm