Důchody v ČR

Správa sociálního zabezpečení vyplácí tři základní typy důchodů. Jedná se o starobní důchod, invalidní důchod a pozůstalostní důchod. Tyto důchody jsou měsíčně vypláceny formou složenky nebo na účet každého důchodce. V roce 2012 se počet důchodců pohyboval okolo 2,871 milionů. Tomuto počtu důchodců bylo vypláceno přes 3,498 měsíčních důchodů. Toto unikátní číslo jasně prezentuje obsáhlost sociální zabezpečení v České republice. Správa sociálního zabezpečení patří jednoznačně k nejdůležitějším organizacím v ČR.

Starobní důchod v ČR

Průměrný starobní důchod v České republice v roce 2012 se pohyboval okolo 10740 Kč. Za rok 2012 bude přiznáno přes 160 tisíc nových starobních důchodů. Celkový počet vyplácených starobních důchodů se měsíčně pohybuje okolo 2,34 milionů důchodů. Správa sociálního zabezpečení tedy financuje více než jednu pětinu obyvatelstva. Odhaduje se, že do roku 2050 by počet vyplácených starobních důchodů měl výrazně přesáhnout 3 milióny. To povede k výrazným problémům financování sociální zabezpečení.

Invalidní důchod

Systém invalidních důchodů byl zaveden pro podporu těch, jež se dostali do bezvýchodné finanční situace vlivem nemoci nebo úrazu. Invalidní důchody jsou vypláceny dle třech stupňů invalidity. Celkový počet invalidních důchodů vyplácených měsíčně Správou sociálního zabezpečení je 442 tisíc. Jedná se skoro o 5% obyvatelstva České republiky nebo 10% ekonomicky aktivní populace. Sociální zabezpečení je pro invalidy obzvláště důležité, neboť zajišťuje velkou část jejich příjmů.

Pozůstalostní důchody

Vdovské důchody jsou opatřením, které má zabránit prudkému propadu příjmů, jež je zaviněné úmrtím jednoho z manželů. Toto sociální zabezpečení má pomoci překlenout složité období, kdy dotyčný musí konsolidovat své příjmy a výdaje a upravit chod domácnosti. Každý měsíc je vyplaceno 717 tisíc pozůstalostních důchodů. Nejčastějším typem jsou právě vdovské důchody. Jenom za první čtvrtletí roku 2012 přiznala Správa sociálního zabezpečení přes 11 tisíc vdovských důchodů.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


× 8 = šestnáct