Důchody

V České republice jsou důchody vypláceny na základě systému sociální zabezpečení, jež byl dlouhou dobu neměnný. V roce 2012 však Vláda České republiky přijala několik nových opatření, jež mají za úkol zreformovat sociální zabezpečení a upravit výběr a přerozdělení sociální pojištění. Sociální zabezpečení je v Česku založeno na systému průběžného financování, který patří k nejrozšířenějším systémům na světě, avšak je velmi citlivý na demografický vývoj obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že česká populace stárne, byl zásah do systému sociální zabezpečení nutností. Bez reformy sociální zabezpečení by došlo ke zhroucení všech důchodů.

Sociální pojištění

Nedílnou součástí důchodů je výběr sociální pojištění. To slouží k průběžnému financování důchodů. Každý zaměstnanec nebo OSVČ odvádí měsíčně část peněz na sociální pojištění ze svých příjmů pro financování sociální zabezpečení. Problémem tohoto systému je stárnoucí populace a rostoucí nezaměstnanost. V roce 2007 bylo na jednoho důchodce 1,84 poplatníka sociální pojištění a v roce 2012 je to 1,72. Dochází tedy k postupnému zvyšování deficitu na účtu sociální zabezpečení. Reforma systému a změna struktury financování byla a je stále nezbytná.

Důchodci

Počet důchodců v Česku neustále roste. Ačkoliv Vláda ČR schválila takzvanou malou důchodovou reformu, kterou změnila strukturu odchodů do důchodů, přesto každý rok narůstá počet vyplácených starobních důchodů. Jak již bylo zmíněno, tak za tímto jevem stojí především stárnutí populace. Skutečností však je, že nejsilnější ročníky teprve čeká odchod do důchodu. Důchodců v České republice tak výrazně přibude. Sociální zabezpečení se do roku 2050 může úplně zhroutit, pokud nepřijdou výraznější zásahy.

Správa sociálního zabezpečení

Hlavním orgánem, který vybírá sociální pojištění, přiznává dávky sociální zabezpečení a přerozděluje peníze důchodcům, je Správa sociálního zabezpečení. Tato jedinečná organizace má zastoupení v každém větším městě. Správa sociálního zabezpečení je klíčovou složkou státní správy a spravuje velmi citlivé informace. Pro každého občana České republiky je Správa sociálního zabezpečení styčným můstkem v oblastí sociální zabezpečení.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


6 × = osmnáct