Vdovský a Invalidní důchod

Vdovský důchod

Systém sociálního zabezpečení v České republice myslí i na situace, kdy někomu odejde blízká osoba, a on je sám vystaven ekonomické realitě světa. Pro takovéto případy existují v sociálním zabezpečení vdovské důchody. Jsou určeny především pro ty, jimž zemřela osoba, která pobírala starobní důchod, invalidní důchod nebo na něj měla nárok. Vdovské důchody jsou tedy jakýmsi bezpečnostním polštářem, který má zmírnit výpadek příjmů.

Jak fungují vdovské důchody?

Vdovské důchody jsou vypláceny všem, kdo si o ně požádají a Česká správa sociálního zabezpečení jim přizná nárok na vdovský důchod. Jejich výše je ovlivněna důchodem po zesnulé osobě. V současné době se u invalidních penzí nerozlišuje stupeň invalidity. Sociální zabezpečení je nastaveno tak, že na vdovský důchod má nárok každý a to bez rozdílu invalidity zemřelého. Tato novinka přináší jistou rovnost do systému sociálního zabezpečení.

Invalidní důchod

Pro osoby, které při výkonu svého zaměstnání přišli k fyzické újmě nebo jim byla přiznána invalidita vlivem nemoci či nehody, byl vytvořen v systému sociální zabezpečení invalidní důchod. Invalidní důchod slouží jako záchranná síť pro ty, jež platí řádně sociální pojištění a vlivem nemoci či nehody nemohou pracovat. Přiznáním invalidity jim Česká správa sociálního zabezpečení může vyplácet invalidní důchod, který má za úkol zmírnit ekonomické dopady nemoci či zranění.

Nárok na invalidní důchod

Základní podmínkou pro získání invalidního důchodu je přiznání České správy sociálního zabezpečení, že dotyčný je invalidní. Existují tři stupně invalidity, dle kterých se odvíjí i výše invalidního důchodu. Druhou podmínkou pro získání invalidní penze je placení sociální pojištění po jistou dobu. Výjimka platí u těch, kterým se stala nehoda v práci a invalidita tak pramení z výkonu práce. Invalidní penze je vyplácena dle stupně invalidity. Největší invalidní penze je vyplácena u invalidity třetího stupně. Je třeba také upozornit, že přiznání invalidní penze není konečné. Česká správa sociálního zabezpečení má právo invalidní důchod odebrat.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


pět × = 5