Starobní důchod

Sociální zabezpečení v České republice se opírá především o starobní důchod. Termín starobní důchod vznikl ve dvacátém století a jeho funkcí je poskytovat rentu těm, jež celý život pracovali a zaslouží si klidný podzim života. Starobní důchod v České republice pobírá skoro 3 miliony obyvatel a vzhledem k demografickému vývoji lze předpokládat, že počet žadatelů o starobní důchod bude přibývat. Proto Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo sociálních věcí připravilo pro rok 2013 kompletní změnu systému sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení si projde velmi důležitou reformou, která by měla umožnit výplatu důchodů i v budoucnosti.

Jak získat starobní důchod?

Základní otázka každého pracujícího je, jak získat starobní důchod. Ve své podstatě pro získání starobního důchodu existují dvě základní podmínky. Tou první je dosažení důchodového věku. Ten se liší u jednotlivých ročníků a obecně se dá říci, že čím mladší ročník, tím později bude odcházet do důchodu. U lidí narozených do roku 1977 se věk odchodu do důchodu pohybuje od 60 do 67 let. Odchod do důchodu zkresluje u žen počet vychovávaných dětí. Pro ročníky od 1978 platí upravená tabulka České správy sociálního zabezpečení, jež bude reflektovat povahu zaměstnání jednotlivce. Takže hornické profese budou do důchodu odcházet dříve než kancelářské.

Co ovlivňuje výši důchodu?

Základním faktorem pro výši přiznaného starobního důchodu je doba placení sociální pojištění a výše odvodů na sociální pojištění. Dle rozhodnutí ústavního soudu musí totiž Česká správa sociálního zabezpečení reflektovat, kolik žadatel o důchod do sociálního zabezpečení přispěl. Takže ti, jež pracují celý život a mají nadprůměrné příjmy, by měli dostávat nadprůměrné důchody. Je to vcelku logická a silně motivující především pro mladé lidi. Při současném nastavení sociálního zabezpečení by mělo být jejich primární snahou vydělat co nejvíce peněz.

Výpočet důchodu

Samotný výpočet důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení. Zvědavce lze odkázat na příslušnou pobočku správy sociálního zabezpečení, kde jsou úřednice schopny výpočet důchodu provést na nečisto. Je samozřejmě, že konečný výpočet důchodu musí reflektovat aktuální situaci žadatele. To jest, zda již dosáhl důchodového věku a kolik odvedl na sociální zabezpečení. Orientační výpočet důchodu lze získat také na pracovištích Ministerstva práce a sociálních věcí.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


8 + devět =