Předčasný důchod

Pro ty, kteří již nechtějí nebo nemohou sehnat práci a chybí jim pár let do odchodu do důchodu, byl vytvořen takzvaný předčasný důchod. Institut předčasného důchodu má pomoci těm, kteří se již necítí schopni vykonávat každodenní zaměstnání a současně však platili sociální pojištění po řadu let. Tito pracující mají možnost zažádat si o předčasný důchod. Přiznáním předčasného důchodu jim bude zkrácena doba odchodu do důchodu a také ponížen důchod. Ti, kteří se tedy spokojí s nižším důchodem, si mohou svůj odchod do důchodu o několik let přiblížit.

Podmínky pro předčasný důchod

Základní podmínkou pro odchod do předčasného důchodu je získání potřebné doby placení sociální pojištění. To znamená, že žadatel musí mít zaplaceno již dostatek let odvodů sociální pojištění. Tento údaj je velmi individuální, takže se dá zjistit pouze u České správy sociálního zabezpečení. Druhou podmínkou je dosažení minimální věkové hranice tří let od řádného přiznání starobního důchodu. Laicky řečeno si lze o předčasný důchod zažádat maximálně tři roky před řádným termínem pro získání starobního důchodu. Odchod do důchodu lze tedy zkrátit maximálně o tři roky.

Odchod do předčasného důchodu

Je jasné, že odchod do předčasného důchodu má vliv na výši přiznaných důchodových dávek. Předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Odchodem do předčasného důchodu si žadatel sníží svůj starobní důchod. To je třeba si vždy uvědomit a nebrat toto snížení na lehkou váhu. Předčasný důchod může být nižší zhruba od 0,9 do 1,5 % z vyměřovacího základu. Záleží čistě na tom, kdy dojde k odchodu do předčasného důchodu.

Předčasný důchod a reforma

Předčasný důchod je jednou z mnoha součástí sociálního zabezpečení, které se dotkne sociální reforma v roce 2013. Vedle předčasného důchodu se tak objeví předdůchod, který by měl za pomoci třetího pilíře důchodového systému, zpřístupnit předčasné odchody do důchodů většímu počtu pracujících. Jde o novinku, jež začne platit od 1. ledna 2013 a měla by přinést větší možnosti lidem okolo 60 let věku.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


sedm × 5 =