Druhy důchodů

V České republice je poměrně hustá síť sociálního zabezpečení. Při bližším pohledu lze zjistit, že Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí hned několik typů důchodů. Základními variantami důchodů jsou starobní důchody, invalidní důchody a pozůstalostní důchody. Tyto tři typy dávek vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení s ohledem na životní situaci žadatele a jeho věku. Klíčové ukazatele se u každého typu důchodu velmi liší. Je tedy zapotřebí podívat se na celý systém výplaty důchodů komplexně a podrobně. Pro všechny typy důchodů platí, že jsou financovány ze sociálního pojištění. Sociální pojištění je tedy klíčem k jistotě sociálního zabezpečení.

Starobní důchod

Nejčastějším typem vyplácených dávek je starobní důchod. Na starobní důchod se těší každý, kdo celý život pracuje. O přiznání starobního důchodu rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Ta se při přiznávání starobního důchodu řídí hned několika klíčovými ukazateli. Základem je věk žadatele o důchod. Žadatel o důchod musí dosáhnout požadovaného věku a navíc musí platit sociální pojištění po jistou dobu. Pakliže má tyto dva ukazatele splněné, pak je mu přiznán starobní důchod. O výši starobního důchodu rozhoduje doba placení sociálního pojištění a výše odvodů. Takže ten, kdo pracuje dlouho a odvádí hodně peněz na sociální pojištění, bude mít vysoký starobní důchod.

Invalidní důchod

Vedle starobního důchodu se lze také setkat s invalidním důchodem. Ten je přiznáván všem osobám, které utrpěli jisté zdravotní poškození. Aby žadateli mohl být přiznán invalidní důchod, tak nesmí přesáhnout věkovou hranici 65 let. Dále musí mít splněnou minimální dobu placení sociální pojištění nebo jeho zdravotní poškození musí být důsledkem vykonávané práce. Třetí podmínkou pro získání invalidního důchodu je přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně. Invalidní důchod ovlivňuje především stupeň invalidity žadatele. Nejvyšší invalidní důchod dostane ten, kdo má přiznanou invaliditu 3. stupně.

Pozůstalostní důchod

Zvláštní kapitolou mezi důchody jsou pozůstalostní důchody. Ty vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení ve snaze vyrovnat propad příjmů způsobený úmrtím blízké osoby. Vyplácí se tak v zásadě dva typy důchodů. Tím první je vdovský důchod. Vdovský důchod nebo vdovecký důchod je vyplácen osobám, jejichž zemřelí měli přiznán starobní či invalidní důchod nebo na něj již měli nárok. Dále je vdovský důchod přiznáván osobám, jejichž zemřelí zemřeli vinou pracovního úrazu. Zvláštní kapitolou jsou pak vdovecké a vdovské důchody pro ty, jež se starají o nezaopatřené dítě.

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy


9 − osm =